picture picture picture
 

Kadra medyczna

Ponikowska.jpgProf. dr med. hab. IRENA PONIKOWSKA. Jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Pełniła funkcję Krajowego Konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej przez ponad 20 lat. Posiada specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej, diabetologii i chorób wewnętrznych. Jest autorem wielu podręczników i monografii m.in. Medycyny Uzdrowiskowej, Kompendium Balneologii- rekomendacje Krajowego Konsultanta, Diabetologii Uzdrowiskowej i innych. Jest autorem 225 prac naukowych ogłoszonych drukiem w medycznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Prowadzi jako promotor prace doktorskie oraz kieruje specjalizacjami lekarzy w dziedzinie balneologii i diabetologii
Organizuje kongresy naukowe oraz kursy szkolenia podyplomowego.


Jacek_Chojnacki_1.jpgdr nauk med. Jacek Chojnowski. Jest adiunktem Katedry i Zakładu Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i ordynatorem w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym. Od 2013 roku jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Posiada specjalizację z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej oraz chorób wewnętrznych. Interesuje się szczególnie zagadnieniami przyczyn, skutków i leczenia otyłości patologicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy na kursach. Kieruje pracami magisterskimi i licencjackimi studentów Collegium Medicum. Jest autorem koło 10 prac naukowych opublikowanych w czasopismach lekarskich. Przyjmuje pacjentów w Poradni Metabolicznej i w Poradni Diabetologicznej Szpitala.

Robert_Szafkowski_1.jpgdr n. med. Robert Szafkowski.  Jest asystentem Katedry i Zakładu Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i Szpitala Klinicznego w Ciechocinku. Posiada specjalizację z zakresu medycyny ogólnej i  medycyny rodzinnej oraz z balneologii i medycyny fizykalnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Collegium Medicum w Bydgoszczy. Kieruje pracami licencjackimi studentów Collegium Medicum na kierunku Kosmetologia. W lipcu 2014r został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
Interesuje się szczególnie marketingiem i zarządzaniem w zakładach opieki zdrowotnej. Przyjmuje pacjentów w Poradni Metabolicznej Szpitala.


natalia.jpgNatallia Veryho
Ukończyła  studia lekarskie  w 2000 r. jako absolwent Państwowego Instytutu Medycznego w Mińsku (Baiłoruś) w specjalności profilaktyczno leczniczej uzyskując tytuł lekarza medycyny. Po stażu, od 2001 do 2008 roku pracowała jako lekarz internista w przychodniach rejonowych  w Mińsku. Od 2008 r. do 2010 r. odbyła kliniczny  staż i szkolenie w  Białoruskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego, w specjalności «Interna», w pełnym wymiarze godzin.
W okresie 2010-2015 rr. pracowała w Państwowym Instytucie «Naukowym Instytucie Fizjologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi» jako badacz. Prowadziła prace w ramach zadania "Badanie porównawcze wpływu na organizm czynników fizycznych i rozwoju nowych technologii i urządzeń do fizykoterapii" w Narodowym Programie Badań Naukowych "Podstawowa i stosowana medycyna i farmacja” - badania na zwierzętach doświadczalnych (szczurach). Badała wpływ  różnych składników wód mineralnych podanych przez przewód pokarmowy (w moim przypadku substancji organicznych - kwasów huminowych) na czynność wątroby i przemiany materii  u szczurów zdrowych i z eksperymentalnym zapaleniem wątroby.
Podczas pracy w instytucie uczestniczyła w szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Fizjoterapii.
Od 2015 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Katedrze iZakładzie Balneologii I Medycyny FizykalnejAkademii medycznej w Bydgoszczy.

Opublikowała 11 prac w czasopismach naukowych.
mgr Karolina Makowska-Ofiarska
kierownik Administracji

tech. analityk Jadwiga Kacprzak
pracownik labolatoryjny

mgr Joanna Kędzierska
pracownik fizykoterapii

mgr Szymon Siwacki

pracownik fizykoterapii

Marzena Trawińska
Pielęgniarka Dyplomowana

 
Wstecz   Drukuj  
 
Kontakt:
Uzdrowiskowy Szpital
Kliniczny w Ciechocinku

ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel. 054-283-39-15
fax: 054-283-39-45
info@balneoklinika.com
 

Aktualności