Inhalacje solne, zwane suchymi

Są to zabiegi balneologiczne polegające na wprowadzeniu do dróg oddechowych aerozolu zwierającego chlorek sodu odpowiednio rozproszony. Zabiegi te mogą być wykonywane w formie naturalnych inhalacji w wyrobiskach kopalni soli – subterraneoterapia. Jak również w formie haloterapi w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach z wykorzystaniem generatora produkującego aerozol solny o odpowiednim stężeniu i wielkości cząsteczek. Inhalacje te odbywają się w specjalnej komorze wyłożonej płytami solnymi(grota solna), połączone są z muzykoterapią. Inhalacje solne mają zastosowanie w leczeniu chorób oskrzelowo-płucnych, w tym w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz u palaczy w czasie leczenia antynikotynowego. Mają też zastosowanie relaksacyjne. Badania nad znaczeniem i wykorzystaniem leczniczym tych zabiegów były wykonywane w naszej Klinice.