Inhalacje indywidualne ustnikowe

Są to zabiegi polegające na wprowadzeniu do dróg oddechowych aerozolu przy pomocy indywidualnego inhalatora ustnikowego. Do inhalacji indywidualnych stosowane są inhalatory o różnych konstrukcjach. Najczęściej aerozol leczniczy jest w nich wytwarzany przy pomocy sprężonego powietrza lub fali ultradźwiękowej. Przy pomocy takich inhalatorów można wytwarzać aerozol o różnym składzie i temperaturze, z użyciem leków lub naturalnych wód leczniczych. W Ciechocinku wykorzystuje się najczęściej inhalacje solankowe. W urządzeniu znajdują się ustniki indywidualne jednorazowego użytku lub poddawane sterylizacji. Pacjent inhaluje aerozol poprzez specjalny ustnik przystosowany do oddychania przez usta lub nos. Zabiegi mają zastosowanie w wybranych chorobach górnych oddechowych.