Uzdrowiskowy program antynikotynowy

W wyniku współpracy Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej opracowany został ,,Program ograniczenia palenia tytoniu wśród pacjentów uzdrowiskowych".
Podjeliśmy działania walki z nikotynizmem z uwagi na duże zagrożenie zdrowotne naszego społeczeństwa z powodu palenia papierosów i duży jego zasięg.
W Polsce pali papierosy ponad 12mln ludzi a umiera z tego powodu koło 85 000 osób rocznie.
Terapia prowadząca do zaprzestania palenia tytoniu, jest najbardziej jest najbardziej opłacalną interwencją zdrowotną w skali kraju.
Istotą naszego programu realizowanego w uzdrowisku, jest uwzględnienie w programie walorów lecznictwa uzdrowiskowego oraz racjonalnego wykorzystania czasu pacjenta, skierowanego do leczenia uzdrowiskowego.
W skład programu wchodzą następujące elementy leczniczo-diagnostyczne:
- edukacja zdrowotna o zagrożeniach zdrowotnych palaczy w formie prelekcji i warsztatów
- edukacja dietetyczna
- psychoterapia i psychoedukacja
- stosowanie ćwiczeń fizyczno-relaksacyjnych
- leczenie dietetyczne
- stosowanie inhalacji solnych lub z wód mineralnych
- leczenie farmakologiczne nikotynizmu
- wykonanie spirometrii
- wykonanie oznaczenia stężenia CO w powietrzu wydychanym
- wykonanie testów specjalistycznych

W Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym utworzony został Ośrodek Centralnej Koordynacji. 
Obecnie program w formie pilotażowej prowadzony jest w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym w Ciechocinku od kwietnia 2010r.
Po zakończeniu programu pilotażowego w IV kwartałach br, rozpoczniemy szkolenia dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego chętnych do współpracy.
Od przyszłego roku 2011, program będzie mógł być realizowany w naszych uzdrowiskach.

Zapraszamy do współpracy!