Edukacja zdrowotna

W każdym turnusie prowadzone są zajęcia edukacyjne dla pacjentów leczonych 
w Balneoklinice.

Obejmują one zajęcia grupowe i indywidualne:

  1. Edukacja zespołowa- w formie wykładów prowadzonych przez lekarzy i innych pracowników Szpitala.
  2. Edukacja indywidualna- z zakresu cukrzycy, powikłań cukrzycowych i otyłości dla pacjentów Szpitala.