Autorskie programy leczenia otyłości

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w leczeniu tego schorzenia. Leczymy chorych z różnymi stadiami otyłości włącznie z otyłością ogromną. Leczenie poprzedzone jest dokładną diagnostyką w zakresie skutków i przyczyn otyłości. W klinice opracowaliśmy następujące autorskie programy lecznicze:

 • Otyłości prostej i niedużego stopnia (I i II stopień)
 • Otyłość średniej i ogromnej
 • Otyłości skojarzonej z cukrzycą typu 2
 • Otyłości skojarzonej z cukrzycą leczoną insuliną
 • Otyłości skojarzonej z innymi chorobami towarzyszącymi (hyperlipidemia, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie i dna moczanowa).

Skuteczność naszych metod terapeutycznych potwierdzają wyniki opublikowane w wielu naukowych czasopismach medycznych.
Program leczniczy obejmuje następujące główne elementy.

 • Leczenie dietetyczne
 • Leczenie wysiłkiem fizycznym
 • Leczenie balneofizykalne
 • Leczenie farmakologiczne
 • Konsultacje psychologiczne
 • Edukację zdrowotna 


Aby uzyskać zadowalające wyniki leczenia zalecamy dwudziestojednodniowy pobyt w klinice.
Nasze leczenie nie ogranicza się jedynie do leczenia w szpitalu. Po zakończeniu pobytu w klinice większość pacjentów jest zakwalifikowana do długofalowego programu leczniczego. 
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pacjentów otyłych. W przypadkach nieskuteczności leczenia zachowawczego możliwe jest wykonanie zabiegu operacyjnego przy współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Zapraszamy Państwa do leczenia w Balneoklinice.