Programy lecznicze

 

Programy lecznicze –

Balneoklinika St. George w Ciechocinku 

NZOZ Sanatorium

Balneoklinika St. George

Ul. Wojska Polskiego 2 , 87- 720 Ciechocinek

Rezerwacja Tel: 54 253 0000 lub  798 688 588    (informacje medyczne).

www.balneoklinika.eu

 

Szanowni Państwo

Od 31.05 2020 po ścisłej kwarantannie  otwieramy działalność leczniczą w Balneoklinice St. George w Ciechocinku. Jestem przekonana, że zapotrzebowanie na nasze usługi będzie bardzo duże, bo izolacja przyniosła wiele szkód zdrowotnych przede wszystkim u osób otyłych, z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi. Mamy opracowane i wdrożone do praktyki własne programy leczenia standardowego i specjalistycznego oraz  specjalnie przygotowany program diagnostyczno-leczniczo-wypoczynkowy dla osób obciążonych skutkami pandemii .
Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:


1. Program standardowy - rewitalizacyjny 

Przeznaczony jest dla osób wyczerpanych psychicznie i fizycznie, potrzebujących racjonalnego  wypoczynku i regeneracji. Najczęściej osoby te   mają dodatkowe choroby o niedużym nasileniu (np. zespół bólowy kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów), które możemy równocześnie leczyć. Szczególnie przydatne jest to leczenie dla osób  planujących zabiegi operacyjne. Przygotowanie pacjenta do zabiegu przyczyni się do pomyślnego przebiegu pooperacyjnego. Zalecany czas leczenia 7- 14 dni. 

Program obejmuje:

• Opiekę lekarsko-pielęgniarską

• Leczenie dietetyczne lub racjonalne żywienie całodobowe

• 4 zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne

• Zakwaterowanie w komfortowych  pokojach 1 lub 2 osobowych

 

 2.Specjalistyczny  program  leczenia     otyłości

Do programu kwalifikują się osoby otyłe od I do III stopnia. Dla osób z nadwagą i otyłością I stopnia pobyt 2- 3 tyg jest wystarczający do satysfakcjonującej redukcji masy ciała i przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zdrowego wypoczynku. Dla otyłych średniego i dużego stopnia  proponujemy program długofalowy, obejmujący kontrole pacjenta stacjonarne i ambulatoryjne przez okres 2-3 lat. Na szczególną uwagę  zasługuje stosowanie w tym programie własnej diety „Sw. Jerzego”. Jest to dieta niskokaloryczna i wysokobłonnikowa o niezwykle korzystnym działaniu metabolicznym. 

Program obejmuje:

• Badanie ogólnolekarskie i antropometryczne, opieka lekarska i pielęgniarska  w ciągu okresu leczniczego

• Leczenie dietetyczne( Dieta "Sw. Jerzego”)

• 4 zabiegi balneologiczne( kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia), możliwość uzupełnienia o dodatkowe zabiegi specjalistyczne

• Edukacja zdrowotna i psychoedukacja 

• Codzienne monitorowanie stanu pacjenta 

• Zakwaterowanie w luksusowych pokojach 1 i 2-osobowych

 

3. Program Leczenia cukrzycy(specjalistyczny)

Program przeznaczony jest dla chorych z cukrzycą typu i i 2 w celu dobrego wyrównania metabolicznego oraz leczenia przewlekłych powikłań cukrzycowych metodami niefarmakologicznymi. Szczególnie przydatny jest  ten program leczniczy dla  chorych otyłych  przyjmujących insulinę  i z insulinoopornością. Leczymy chorych kompleksowo w tym otyłość , jeżeli towarzyszy cukrzycy oraz inne  choroby jak nadciśnienie czy  dolegliwości stawowe. Proponowany czas leczenia minimalny 2 tygodnie, optymalny - 3 tygodnie. 

Program obejmuje: 

• Podstawową  diagnostykę i konsultacje specjalisty diabetologa

• Monitorowanie stanu wyrównania cukrzycy

• Dietę cukrzycową lub niskokaloryczną

• 4 zabiegi balneofizykalne ewentualnie uzupełnione o zabiegi specjalistyczne

• Edukację zdrowotną ,  

• Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2 osobowych i 1 osobowych

 

4. Program leczenia polineuropatii cukrzycowej

Ten specjalistyczny program przeznaczony jest dla chorych cierpiących na bóle i zaburzenia  neuropatyczne kończyn dolnych z powodu cukrzycy. Czas leczenia minimum 2 tygodnie

Program obejmuje:

• Badanie lekarskie i podstawową diagnostykę neurologiczną, konsultacje diabetologiczne

• Monitorowanie stopnia wyrównania cukrzycy

• Dietę cukrzycową

• 4 zabiegi balneofizykalne oraz 2 zabiegi specjalistyczne

• Edukację zdrowotną

• Zakwaterowanie w luksusowych pokojach 2 osobowych i 1 osobowych

 

5. Program cukrzycowy diagnostyczny( specjalistyczny)

Przeznaczony jest dla chorych na cukrzycę wymagających korekty lub zmiany programu leczenia farmakologicznego cukrzycy(insulina, leki doustne). W trakcie pobytu ustalimy aktualne stadium rozwoju cukrzycy,  dopasujemy  odpowiednie leczenie farmakologiczne uwzględniające najnowszą wiedzę diabetologiczną. Proponowany czas leczenia 7- 14 dni. 

Program obejmuje:

• Opiekę lekarsko-pielęgniarką i konsultacje  specjalistyczne diabetologiczne

• Systematyczne, codzienne monitorowanie glikemii , masy ciała i ciśnienia krwi

• 4 zabiegi balneologiczne

• Całodobowe  wyżywienie w tym dieta cukrzycowa lub niskoenergetyczna

• Edukację zdrowotną

• Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych z pełnym wyposażeniem

 

6. Program Leczenia zaburzeń erekcji(program specjalistyczny)

Przeznaczony jest zwłaszcza dla chorych na cukrzycę lub miażdżycę. Jest to oryginalna własna metoda leczenia niefarmakologiczngo, jedyna w Polsce. Proponowany czas leczenia  minimalny 14 dni, optymalny 21 dni. 

Program obejmuje :

• Podstawową diagnostykę i możliwość konsultacji urologicznej i diabetologicznej

• 4 zabiegi balneofizykalne ogólne oraz 3-   4 zabiegi specjalistyczne w tym ćwiczenia mięsni dna miednicy, 

• Leczenie dietetyczne ( dieta cukrzycowa lub niskokaloryczna)

• Edukację zdrowotną

• Zakwaterowanie w luksusowych pokojach 2 i 1 osobowych 

 

7. Program leczenia niedokrwienia kończyn dolnych(specjalistyczny)

Własny program leczenia niefarmakologicznego chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych w II  i II/III okresie choroby naczyń, w przebiegu cukrzycy lub miażdżycy. Program przeznaczony jest dla chorych nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego lub dla  osób po zabiegach angiologicznych.

Program obejmuje:

• Badanie podstawowe diagnostyczne ogólnolekarskie i naczyniowe, konsultacje diabetologiczne

• Leczenie dietetyczne( dieta cukrzycowa, lub niskokaloryczna)

• 4 zabiegi ogólne-balneoterapia, fizykoterapia i kinezyterapia oraz 2- 3 zabiegi specjalistyczne( ozonoterapia, karboksyterapia)

• Edukację zdrowotną

• Zakwaterowanie w  komfortowych pokojach 2 lub 1-osobowych

 

8. Siedmio- dniowy program diagnostyczno- wypoczynkowy(diagnostyka i odnowa biologiczna negatywnych skutków pandemii wirusowej)

Balneoklinika St. George w Ciechocinku  przygotowała własny program obejmujący  diagnostykę głównych czynników ryzyka chorób  spowodowanych kwarantanną oraz poprawę odporności na infekcje i racjonalny wypoczynek. 

Program składa się z następujących segmentów:

A. Diagnostyczny, który obejmuje badania: ciśnienia krwi, masy ciała, BMI, WHR, glikemii na czczo i po  posiłku, lipidogramu, morfologii krwi,  poziom witaminy D3 ,badanie przepływu krwi w kończynach dolnych metodą ABI( badanie dodatkowe na zlecenie lekarskie), ocenę występowania depresji metodą  kwestionariuszową .

B. Odpornościowy, który obejmuje wybrane zabiegi balneologiczne i kinezyterapię oraz całodobowe  racjonalne żywienie, w tym własna  dieta niskokaloryczna Sw. Jerzego. Dodatkowo możliwa jest  terapia witaminowa (dodatkowo płatna)

C. Dydaktyczny i psychoterapeutyczny- Ocena  uzyskanych wyników badań czynnościowych i laboratoryjnych u poszczególnych pacjentów, zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne

D. Rekreacyjno-wypoczynkowy: wieczorny koncert kameralny, zajęcia ruchowo- taneczne, nordic walking pod tężniami. 

E. Zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach 1 i 2 osobowych z pełnym wyposażeniem. 

W godzinach popołudniowych   proponujemy  wszystkim  naszym pacjentom  program rekreacyjny  (aktywny i przyjemny wypoczynek)

9. Program leczenia przebytej infekcji wirusowej Covid - 19  

          Po przebytej infekcji wirusowej nawet o bezobjawowym lub lekkim przebiegu u 50-70% osób występują liczne powikłania. Powikłania te często stanowią przedłużenie objawów występujących podczas infekcji lub też pojawiają się nowe w wyniku uszkodzenia narządów przez wirus. Do najczęściej występujących objawów powirusowych należą: przewlekłe, uciążliwe osłabienie, przedłużający się kaszel, bóle głowy i nerwobóle, bóle mięśniowo-stawowe, biegunki, zaburzenia pamięci, splątanie, zespół przewlekłego zmęczenia, depresja, zaburzenia smaku i węchu.

Powikłania po infekcji wirusowej powstają częściej u osób z otyłością, cukrzycą, chorobami oskrzelowo-płucnymi i innymi chorobami przewlekłymi.

          Nie dysponujemy leczeniem farmakologicznym tego wieloaspektowego zespołu powikłań po infekcji wirusowej, natomiast leczenie niefarmakologiczne jest przydatne, i jak wskazują nasze wstępne obserwacje bardzo skuteczne. Leczenie uzdrowiskowe( niefarmakologiczne) może być stosowane u osób po przebytej infekcji wirusowej o przebiegu lekkim i średnim z powikłaniami opisanymi wyżej, po leczeniu ambulatoryjnym lub szpitalnym. Co najmniej po 15- 20 dniach po ustąpieniu objawów infekcji wirusowej

Celem leczenia jest:

  • Regeneracja ogólnoustrojowa

  • Zwiększenie siły mięśniowej i wydolności fizycznej

  • Poprawa makrobiotyki jelitowej

  • Poprawa odporności na infekcje

  • Poprawa nastroju i samopoczucia

  • Poprawa funkcji poznawczych

Program leczenia obejmuje:

  • Badania diagnostyczne

lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skutki infekcji wirusowej, ocena stanu psychicznego i ewentualne występowanie depresji, ocena jakości życia, wydolności fizycznej, badania laboratoryjne: OB., morfologia, poziom witaminy D, ewentualnie poziomu żelaza we krwi

  • Leczenie:

a/dietetyczne( własna dieta zbilansowana, wysokobłonnikowa ewentualnie niskokaloryczna dla osób z otyłością)

b/ balneofizykalne: 5 zabiegów dobranych zależnie od występujących objawów, w tym z zakresu kinezyterapii, hydrokinezyterapii, hydroterapii, inhalacji, ciepłolecznictwa, ozonoterapii, tlenoterapii, masażu , peloidoterapii

c/ Psychoterapia i relaksacja

d/ Edukacja zdrowotna

  • Monitorowanie terapii:

a/ codzienna kontrola: masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji

b/ kontrola przed i po leczeniu: stanu ogólnego i objawów po infekcji wirusowej, wydolności fizycznej, stanu psychicznego, jakości życia

  • Czas leczenia 14- 21 dni

Program autorski Prof. dr hab. med. Ireny Ponikowskiej

 

Cennik pakietów usług( ważny w czerwcu i lipcu 2020)

a. Program standardowy: 130 zł za dobę dla 1 osoby w pokoju 2- osobowym oraz 150 zł/dobe w pokoju 1 osobowym. (2 tygodniowe leczenie wynosi  1850 zł)

b. Programy specjalistyczne obejmują  koszty leczenia standardowego( 130 zl/osobodzień) powiększone o  zabiegi i konsultacje specjalistyczne w granicach 800- 1000zł.( zależnie od liczby zabiegów i konsultacji w ciągu turnusu).Cały koszt leczenia 2 tyg wynosi wiec koło 2800zł

c. Program diagnostyczno-wypoczynkowy 7 dniowy 1000zł od osoby ( za cały  tygodniowy program)

Aktualne w 2021 roku ceny pakietów znajdziecie Państwo na naszej nowej stronie internetowej www.balneoklinika.eu lub https://www.sanatoriumpolex.pl/oferta2-2.

 

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

​​​​Kierownik Balneokliniki