Edukacja zdrowotna

Równolegle z leczeniem prowadzimy edukację zdrowotną dla naszych pacjentów.
 
Obejmują ona zajęcia grupowe i indywidualne:
 
  1.  Edukacja zespołowa- w formie wykładów prowadzonych przez lekarzy i innych pracowników.
  2. Edukacja indywidualna- z zakresu cukrzycy, powikłań cukrzycowych i otyłości dla pacjentów.