O nas

Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku utworzony został w 2005 roku na bazie wcześniej istniejącej (0d 1974r) Kliniki Balneologii Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu. Po likwidacji Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w 1992 r jako były pracownik tego Instytutu, postanowiłam  stworzyć jednostkę, która przynajmniej w najważniejszych zadaniach mogła by spełniać rolę byłego Instytutu. Podejmowaliśmy wielokrotnie działania  w kierunku utworzenia samodzielnej jednostki publicznej naukowo-dydaktycznej pracującej na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Niestety nie  udało się utworzyć takiej jednostki głownie z przyczyn finansowych. Wobec tego w 2005 roku podjęłam decyzje utworzenia jednostki niepublicznej z zaangażowaniem własnych środków finansowych- Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny.

Szpital nasz stanowił bazę naukowo-dydaktyczna dla całego lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, Był jedynym miejscem w kraju gdzie mogli szkolić się lekarze z całej Polski z zakresu medycyny uzdrowiskowej, zdobywali specjalizacje, doktoraty. Przeszkoliliśmy ponad 700 lekarzy pracujących w  uzdrowiskach w Polsce w tym 20 profesorów. Łącznie przeszkoliliśmy 1600 lekarzy pracujących w lecznictwie uzdrowiskowym w Polsce.12 lekarzy uzyskało stopień  doktora nauk medycznych. Opracowaliśmy 15 podręczników, w tym ostatnio 2015-2018 jedyne w Europie podręczniki jak Encyklopedia Balneologii Medycyny Fizykalnej oraz Wielka Księga Balneologii i Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej w dwóch tomach.

Działalności leczniczej nie kończymy, nie przerywamy a jedynie planujemy dalej rozwijać w innym obiekcie w Ciechocinku, w celu poprawy warunków lokalowych.

Od 2020 roku prowadzimy działalność leczniczą, diagnostyczną i profilaktyczną  w Balneoklinice St.George w Ciechocinku, pod adresem ul.Wojska Polskiego 2, tel. 54 253 00 00 .

Zapewniamy naszych pacjentów, ze będziemy dalej rozwijać działalność leczniczą na coraz wyższym poziomie. Planujemy wprowadzić nowe kierunki lecznicze obok metabolicznego oraz wprowadzić nowe lepsze metody lecznicze. Zachęcamy do dalszej współpracy i kontaktowania się z nami.

Prof. Irena Ponikowska

 

 ,