Autorskie programy lecznicze

Wieloletnie  doświadczenie praktyczne i badania naukowe pozwoliły na stworzenie własnych programów leczenia chorych w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym, zgodnych z najnowsza wiedza medyczną

Programy  realizowane w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym sa opracowaniami autorskimi  Prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej, ich powielanie wymaga zgody Autorki.

 1. Uzdrowiskowy program leczenia cukrzycy

Leczeniem cukrzycy zajmuję się od wielu lat. Prowadziłam wiele badan naukowych, które zostały opublikowane w czasopismach naukowych, wygłosiłam  wielereferatów na konferencjach naukowych w Polsce i zagranica  oraz wizytowałam uzdrowiska w wielu krajach świata. Programy  przeze mnie opracowany są  podsumowaniem mojej wiedzy. Program leczenia cukrzycy ma charakter kompleksowy, uwzględnia wszystkie  elementy leczenia klinicznego cukrzycy wzbogacone o wybrane metody klasycznej   balneoterapii i   fizykoterapii   oraz o własne  metody specjalne ukierunkowane na leczenie cukrzycy. Opracowano  dawkowanie tych  metod oraz uzupełniono  swoimi metodami. W ten sposób  utworzony został program o największej skuteczności.  Szczególna grupą   stanowią chorzy na cukrzyce leczeni insuliną  i jednocześnie z dużą otyłością. Chorzy ci zwykle  mająinsulinooporność, przyjmują często  ogromne ilości insuliny. U tych chorych leczymy  przede wszystkim  insulinooporność ,  jednocześnie  systematycznie obniżamy  dawkę dobową  insuliny. W czasie leczenia w naszej  Klinice korygujemy, modyfikujemy lub całkowicie zmieniamy leczenie farmakologiczne cukrzycy, tak aby uzyskać maksymalnie dobre  wyrównanie metaboliczne. Równolegle  leczymy u chorych  przewlekłe powikłania cukrzycy. U otyłych z cukrzycą  wdrażamy program redukcji masy ciała.

 1. Program leczenia zespołu stopy cukrzycowej

Istota programu polega na  poprawieniu ukrwienia chorej kończyny, zmniejszeniu infekcji i stanu zapalnego, stopniowym gojeniu ( ziarninowanie i naskórkowanie) owrzodzenia. Konieczne jest przy tym idealne wyrównanie cukrzycy, najczęściej konieczne jest wdrożenie  systemu  wielkokrotnych wstrzyknięć insuliny.

Aby ten cel  spełnić  stosujemy:

 • wybrane zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne
 • własne zabiegi poprawiające ukrwienie  kończyny i gojenie owrzodzenia
 • Odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne
 • odpowiednie leczenie dietyczne i farmakologiczne cukrzycy
 • edukację zdrowotną
 • pielęgnację owrzodzenia i usługi podologiczne

Do programu kwalifikują się chorzy z owrzodzeniem powstałym zwykle po urazie oraz  zowrzodzeniem po operacji( oszczędnej amputacji) z przewlekłym stanem zapalnym.  Chorzy  którzy  mają istotne  wskazania do amputacji  powinni  dopiero  po zabiegu skorzystać z leczenia  w naszej Klinice. Jeżeli wskazane  i możliwe są  operacje angiologiczne to również chory najpierw powinien taki zabieg mieć wykonany.

 

 1. Program leczenia niedokrwienia kończyn dolnych

Celem leczenia jest poprawa ukrwienia kończyn dolnych poprzez rozszerzenie naczyń,  usprawnienie krążenia obocznego,  wytworzenie nowych naczyń w procesie angiogenezy  w kończynach dolnych.

Leczenie obejmuje:

 • wybrane zabiegi balneologiczne
 • Cwiczenia naczyniowe w sali i basenie
 • Własne zabiegi poprawiające ukrwienie i utlenowanie tkanek i tym samym zwiększające  efektywność leczenia
 • Edukację zdrowotną
 • Zabiegi podologiczne

 

 1. Długofalowy program lecenia zachowawczego otyłości dużego stopnia

Jest to oryginalny własny  program wykorzystujący  zgromadzoną wiedzę z zakresu leczenia  chorób metabolicznych w warunkach uzdrowiskowych.

Na podstawie  doświadczenia nabytego w czasie  wieloletniej pracy z chorymi na otyłość doszłam do wniosku, ze leczenie otyłości  , doraźne, incydentalne  nie ma większego znaczenia. Takie krótkotrwałe leczenie podejmowane przez chorych często wynika z chwilowego zapału, chęci doraźnego zrobienia cos dla swego zdrowia. Nasze obserwacje wskazują, że  95%  tych osób ponownie przybiera na wadze. Zgłaszają się do nas  pacjenci, którzy efekt jo-jo mieli po kilkanaście razy. Trzeba wiedzieć, ze naprzemienne zmiany metaboliczne w wyniku  redukcji  i ponownego  przybierania na wadze nie są obojętne dla organizmu. U osób z otyłością  II i III stopnia konieczne jest leczenie długofalowe, precyzyjnie zaplanowane. Taki właśnie program leczenia  realizujemy w naszej Klinice. Program długofalowego leczenia otyłości trwa u nas przeciętnie 2- 3 lat. Rozpoczyna się od leczenia stacjonarnego i następnie kontroli w poradni metabolicznej co 1- 2 miesiące. Opracowałam dla chorych indywidualny dokument- „Dziennik kontroli otyłości „ wg własnego pomysłu . Dziennik zawiera dokładne informacje o przebiegu programu, obliczone docelowe wartości masy ciała, czas niezbędny do realizacji programu, kilka testów, kontrolę masy ciała w domu   i wiele innych niezbędnych informacji dla chorego

Do programu wieloetapowego otyłości kwalifikują się chorzy z otyłością II i III stopni, w tym osoby, które nie kwalifikują się  lub nie mogą się zdecydować na leczenie operacyjne zmniejszenia żołądka. Chorzy  powinni jednak być mocno zmotywowani  przestrzegać kolejnych zaleceń wynikających z  programu w ciągu 2- 3 lat. W tym okresie chorzy  nabywają nie tylko wiedze ale również dokonują trwale  nowych, zdrowych nawyków  zachowania zdrowotnego. Jest to jedyna droga u tych chorych do wyleczenia się z otyłości i zmniejszenia wielu zaburzeń metabolicznych, w tym  niektórych postaci  cukrzycy.

 

 1. Program łączony zachowawczo-operacyjny leczenia otyłości ogromnej

W ostatnich 10 latachmocno  rozwinęła się metoda operacyjnego leczenia otyłości(bariatryczna). Dla niektórych chorych jest to jedyny sposób na uzyskanie znacznej redukcji masy ciała. Jednak aby zabieg operacyjny był bezpieczny chory powinien być  starannie przygotowany do operacji. Najlepszym miejscem na przygotowanie chorego do zabiegu jest  uzdrowisko. W związku z tym  przygotowałam program  w którym  uwzględniono następujące etapy leczenia chorego z otyłością ogromna

( BMI powyżej 40):

 • przygotowanie chorego do zabiegu
 • proces kwalifikacji do operacji chirurgicznej
 • zabieg operacyjny
 • leczenie zachowawcze uzdrowiskowe po zabiegu

Dobre przygotowanie chorego do zabiegu warunkuje  uzyskanie dobrego wyniku i uniknięcia  powikłań. W pierwszym etapie stosujemy poza  dietą niskokaloryczną,   różne formy   aktywności  fizycznej : w basenie, w sali, na wolnym powietrzu oraz zabiegi balneologiczne. Chory nie tylko traci na wadze, ale poprawia się jego wydolność krążeniowo-oddechowa, wydolność fizyczna. Poza  tym chorzy  są edukowani  i dalej motywowani do leczenia. Ponadto  ustalamy  leczenie farmakologiczne w zakresie chorób towarzyszących otyłości. W czasie tego etapu chory zostaje wstępnie zakwalifikowany do zabiegu. Okres pooperacyjnyjest  trudny dla chorego dlatego proponujemy aby  chory przebył rekonwalescencje  w naszym szpitalu uzdrowiskowym pod opieka  lekarzy specjalistów.

 1. PROGRAM LECZENIA ZABURZEŃ EREKCJI

Zaburzenia erekcji [ ZE] dotyczą koło 50% mężczyzn w wieku 40 – 70 lat. Populacja ta w Polsce obejmuje więc liczbę 3,5 mln. Należy  zwrócić uwagę ze  zaburzenia erekcji są wczesnym markerem zmian miażdżycowych naczyń mózgu, serca czy kończyn dolnych. Zaburzenia te są często przyczyną frustracji, nerwic, depresji,  które niekorzystnie wpływają na status rodziny

Przyczyn zaburzeń erekcji jest dużo, w tym: psychologiczne, przemęczenie, długotrwały stres, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, przerost gruczołu krokowego, otyłość, przyjmowanie niektórych leków( skutki uboczne) a przede wszystkim miażdżyca naczyń, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. U około 5- 10%  osób z  ZE występują niedobory testosteronu.

            Szczególnie często zaburzenie erekcji występuje u chorych na cukrzycę już w stosunkowo  młodym wieku. Prowadząc  leczenie  chorych na cukrzycę w formie stacjonarnej w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym oraz  ambulatoryjnej w Poradni Diabetologicznej, z zaburzeniami erekcji spotykamy  często. Chociaż nadal jest to problem wstydliwy i niewielu pacjentów o tym mówi i niewielu lekarzy też o to zaburzenie pyta swoich chorych. Od kilku lat wspólnie z urologiem  pracowaliśmy nad przygotowaniem  programu leczenia zaburzeń erekcji u mężczyzn w wieku 40 – 75 lat. Obecnie jest on już  dostępny w naszej Klinice

Celem tego programu jest :

 • poprawa ukrwienia narządów miednicy małej
 • Obniżenie poziomu stresu
 • Poprawa ogólnej sprawności fizycznej
 • U chorych na cukrzyce dobre wyrównanie metaboliczne
 • U otyłych redukcja masy ciała

Stosowne są  zabiegi o działaniu:

 • Ogólnoustrojowym
 • Miejscowym

Spodziewane efekty lecznicze

W zakresie miejscowego  leczenia zabiegami balneofizykalnymi uzyskamy wyniki   w pewnym stopniu zbliżone do viagry tj  rozszerzenie naczyń i zwiększenie napływu krwi do narządu. Działanie viagry jest jednak krótkotrwałe wymaga przy tym podniecienia seksualnego, natomiast  nasze leczenie jest bardziej fizjologiczne, efekty utrzymywać się będą znacznie dłużej. Inną niezwykle korzystną zaletą naszego programu leczniczego jest brak efektów ubocznych. Jak wiadomo stosowanie viagry połączone jest wieloma szkodliwymi działaniami i stąd wynikającymi przeciwwskazaniami.

Dla kogo potrzebne jest leczenie

Najlepiej gdy pacjent zgłosi się w początkowym stadium  zaburzeń, wówczas efekty są najlepsze. Leczenie  takie jest przydatne dla osób w wieku 40 – 75 lat, bez wyraźnego przerosty gruczołu krokowego, oczywiście bez  sprawy nowotworowej

Na wstepie potrzebne jest badanie urologiczne oraz wykonanie szeregu badań laboratoryjnych. Leczenie powinno trwać minimum 2 tyg optymalnie 3 tygodnie w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym.

Rejestracja w sekretariacie w godzinach 8 – 14.30  w dni powszednie

Tel. 54 283 39 15